Arhiva

Lista svih NS Tech događaja održanih u Novom Sadu do sada

24.09.2014. Meetup No5 (M5)
03.07.2014. Meetup No4 (M4)
22.05.2014. Meetup No3 Fun
25.03.2014. Meetup No2 Intro
28.01.2014. Meetup No1 Starter